Home      -   Alle yoga in een overzicht     -     Schema, kosten & aanmelden  
Op de eerste dinsdag van de maand wordt de yin yogales afgesloten met een yoga nidra.
Yoga Nidra is een geleide meditatie die je in contact brengt met je onderbewuste en onbewuste.

Yoga nidra
 
eerste dinsdag van de maand
als afsluiting van de yin yogales van 20.00

7 april, 5 mei, 2 juniYoga nidra (letterlijk vertaald: slaap yoga) is een vorm van geleide meditatie in 
de comfortabele eindontspanningshouding, waarbij het bewuste, onderbewuste en
onbewuste worden ervaren

Hoe werkt yoga nidra?

Om uit te leggen hoe yoga nidra werkt, is het goed om met een quote van Carl Jung, die de oosterse

wijsheid diep heeft onderzocht, te beginnen:


Totdat je je bewust wordt van wat er speelt in je onderbewuste, zal je wat er gebeurd in je leven 

bestempelen als 'het lot'.


Wat dit inhoud, is dat je veel meer gestuurd wordt door je onbewuste conditionering, angsten 

en verlangens dan je je letterlijk bewust bent. Je bewustzijn kan opmerken dat de dingen niet lopen 

zoals je graag zou willen. Of je bewustzijn zou je graag anders zien dan je bent en dan kun je rationele 

plannen gaan maken om te veranderen.


Maar..... echte structurele verandering is pas mogelijk en haalbaar als je onderbewuste meewerkt 

of op z'n minst geen obstakel vormt. Het bewustzijn verliest nagenoeg altijd van het onderbewustzijn. 

Dan gaat de meeste energie van de verandering zitten in een strijd met je onderbewustzijn. Dit leidt dikwijls 

tot uitputting en grote frustratie.


Wat doet yoga nidra? Het maakt de grond klaar om het nieuwe te kunnen laten groeien, zodat je geen 

nodeloze energie hoeft te verspillen in een strijd met je onderbewuste. Je gaat met yoga nidra als het

ware spitten in je onderbewuste, je brengt lucht in de grond. Je gaat de bodemgesteldheid opmerken, 

wat gebeurd er allemaal in die grond, wat zit er in die grond. Je gaat zelfs zo diep met je peilstok totdat 

je bij het grondwater komt (je onbewuste).


In plaats van je conditionering, angsten en verlangens te verdringen, ga je er naar kijken, ga je ze 

onderzoeken, ga je ze bewust ervaren in een veilige ontspannen setting van een geleide meditatie.

De intentie tot verandering die je jezelf stelt aan het begin van de yoga nidra, wordt drie keer intern 

herhaald, een keer voor je bewuste deel, een keer voor je onderbewuste deel en een keer voor 

je onbewuste deel.


Op het diepste nivo (je onbewuste) liggen je instincten en impulsen, op midden nivo (onderbewuste) 

je conditionering en emoties en boven het maaiveld je moraal, je overtuiging. Als die drie structuren 

elkaar ondersteunen, dan kan iedere verandering die je voor jezelf wilt realiseren, daadwerkelijk 

vorm krijgen.


Je gaat de dingen doen, die nodig zijn om het doel te bereiken. Je gaat nieuwe wegen inslaan en 

stapt over je angsten en conditionering heen (je onderkent ze, past ze aan). Iets nieuws of iets 

goeds bereiken blijft overigens gewoon werk. Het kost inspanning het kost energie – maar die energie 

die ga je vinden.


Je gaat vroeger naar bed om uitgeslapen te zijn, je gaat de juiste stappen plannen in je kalender en 

de mensen ontmoeten, kennis verzamelen die er toe doen. Je gaat het zinloze vermaak dat eigenlijk 

alleen maar je conditionering in stand houd en je berooft van je energie, terug schroeven. 

Je gaat 'gezonder' leven. En ben je een keer door zo'n proces gegaan en pluk je de vruchten van de 

verandering en bereik je je doel, je intentie, dan ben je gegroeid in je bewustzijn en kun je het gaan 

herhalen naar andere doelen.


Ik zeg altijd, het proces van yoga is onderzoeken, voelen, leren, aanpassen en uiteindelijk groeien. 

En dat geld zeker ook voor yoga nidra. Door de yoga nidra regelmatig te herhalen, houd je de focus.


Namaste!

Cornelis Augustijn
Yoga studio de Middenweg.


Ps: bijgevoegde foto van de rode zee (lucht, water en aarde) symboliseert de drie lagen van het bewustzijn.

Deze vorm van yoga meditatie is ontwikkeld door Swami Satyananda Saraswati -  oprichter van de 
Bihar school of yoga.